På Modettes hemsida kan man läsa att tidningen läggs ner. Webbdelen lever kvar, eftersom att den blivit en succe. Men trist med tanke på tidnigen, vars första nummer jag dissade och vart senaste nummer jag hissade! Jag tycker att den behövs. En mindre glossig och mer realistisk modetidning. Bra i sitt slag. Men när upplagorna inte lever upp till förväntningarna kan inte ens en tidningsjätte som Egmont göra konstgjord andning allt för länge. Tyvärr.