för om det är svarthårig

Rödhårig

blond

eller brunhårig jag ska vara?