Det finns forskning som visar på att människor som sätter tydliga målsättningar når dem mycket oftare än de som inte gör det. Jag försöker sätta konkreta mål. En natt här i mellandagarna satt jag uppe till klockan tre och skrev på drömmar och visioner jag har. Jag gjorde tre mindmaps. På den ena stod det Underbaraclara AB i mitten. Och utifrån den skrev jag alla saker jag drömmer om att göra i företaget under det kommande året. Ge ut en till bok, leja bort precis all min bokföring, starta mitt dotterbolag som verkar inom en delvis ny inriktning osv. På den andra mindmappen skrev jag Clara i mitten. Och utifrån den skrev jag ner alla saker jag drömmer om på det privata planet. Mindre resor, mer tid för min son. Ta upp musiken igen. Sådana saker. På den tredje och faktiskt viktigaste mindmappen skrev jag NEJ i mitten. Och utifrån den skrev jag ner alla saker jag tänker tacka nej till det här året. Både på det privata och proffessionella planet. Sådant jag inte vill göra. Personer jag inte vill vara/jobba med. Erbjudanden jag kommer tacka nej till. Allting som jag helt enkelt ska hålla mig ifrån.

Jag ska sätta upp de där tankekartorna på anslagstavlan i min ateljé och då och då ska jag kika på dem för att hålla kursen. Rådfråga dem när jag tvekar. Tror att det blir bra.