Den här hösten har jag tackat ja till en massa saker som jag förut tackat nej till. Tackat nej på grund av rädslor, osäkerhet, tvivel på min förmåga. Men som jag sedan av olika anledningar fått möjlighet att tacka ja till igen. Det är jag så glad för! Att jag fått en andra chans.

Jag hatar verkligen känslan av att styras av rädslor men precis som de flesta människor gör jag ofta det ändå. Men jag övar mig på att gå på lust och inte på rädsla. Och det är så häftigt! Jag är så glad för alla nya erfarenheter och människor jag fått jobba med och lära känna denna höst. Allt på grund av att jag ignorerat den där pirriga skräckblandade magkänslan som å ena sidan vill hålla mig tillbaka – å andra sidan manar på att fortsätta.

Känslan som infinner sig när man gjort något man inte vågar. Eller genomfört något man inte trodde man kunde. Den känslan är så härlig att man vill uppleva den igen och igen och igen. Unnar alla den upplevelsen. Kanske särskilt andra unga kvinnor som jag tror ofta sitter i kläm för sin egen prestationsångest och andras förväntningar – och inte riktigt förmår lita till sin förmåga.