(Illustration @dannydemon77 på instagram)

Idag åker jag och förtidsröstar. Jag har alltid känt mig så glad när jag röstar. Stolt över att bo i en av världens äldsta och mest välfungerande demokratier. Men i år känns det mer viktigt än glatt. Jag tänker med oro på hur ”Sverigevänner” tar sig rätten att definiera var som är svenskt.

Jag är själv en Sverigevän. Älskar hembygdsgårdar, folkmusik, bondromantik och röda små torp. Men för mig är svenskhet framförallt vår strävan efter jämnlikhet. Mellan kön, etnicitet, sexualitet. Att vi är ett land som till skillnad från många andra tar hand om våra svagaste. Vi har gått bland de främsta när vi drivit igenom rösträtt, strejkrätt, miljörätt. Gratis förskola, vård och omsorg. Fria medier utan politikers klåfingrighet. Här har funnits (ja finns ännu) en stor medmänsklighet och solidaritet med utsatta människor. Men allt det är på väg att förändras. Om inte vi som värnar dessa värderingar går och röstar. 

Jag vill inte tas hundra år tillbaka i tiden. Jag vill tro att vi är fler svenskar som älskar vårt öppna, fria och framsynta land. Än som vill stänga omvärlden ute och dra klockan tillbaka. Att vi är fler som inte vill rösta på SD-politik. Som exempelvis sambeskattning – som kommer föra kvinnan tillbaka till hemmet. Att vi förstår att vi behöver all arbetskraft vi kan få, både kvinnor och invandrare. Annars kommer vi aldrig kunna säkra välfärden. Sverige behöver befolkningstillväxt. Och tillväxt! Under flyktingvågen 2015 ökade vårt lands tillväxt som en direkt följd av alla nya människor som kom hit. Självklart finns utmaningar och problem med en ökad invandring – och de frågorna måste vi kunna adressera. Men inte genom att strypa invandringen – för den klarar vi oss inte utan. 

Och jag förstår faktiskt inte hur någon som värnar om Sverige vågar lägg en röst på SD. Jimmy må ha en väloljad trut och veta vad han ska säga för att gå hem i stugorna. Men alla andra politiker som utgör SD? Det är inte direkt våra vassaste, klokaste, mest meriterade. Snarare är det skrapet från botten – när jag tar del av det de säger, skriver och driver igenom ute i kommunerna. Jag litar inte en sekund på att de som parti kan göra något gott för mitt land. De saknar helt enkelt både kompetensen, erfarenheten och intelligensen.

Jag tror inte att jag med denna text kommer övertyga en enda SD-anhängare om att rösta annorlunda. Men jag hoppas att du som kan rösta verkligen GÖR DET på söndag. Röstar för frihet, demokrati, miljö och jämställdhet.

Använd din röst – annars kommer någon använda din tystnad.