Privacy Policy

Policy och information om personuppgifter pÄ Underbaraclaras sociala kanaler samt dÀrmed förenlig verksamhet i Underbaraclara AB.

All behandling av personuppgifter frÄn Underbaraclara.se sker i enlighet med tillÀmplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gÀller frÄn och med den 25 maj 2018 den sÄ kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

English translation – Privacy policy

All processing of personal data from Underbaraclara.se takes place in accordance with applicable privacy laws. As of 25 May 2018, the so-called Data Protection Ordinance (GDPR) applies within the EU / EEA.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Underbaraclara AB, Östra vĂ€gen 27, 922 94, TvĂ€rĂ„lund, Sverige (nedan benĂ€mnt vi/Underbaraclara) Ă€r personuppgiftsansvarig. Underbaraclara Ă€r ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgĂ„r av denna integritetspolicy.

English translation – Responsible part

Underbaraclara AB, Östra vĂ€gen 27, 922 94, TvĂ€rĂ„lund, Sweden (hereinafter referred to as Underbaraclara) is responsible for personal data. Underbaraclara is responsible for the processing of your personal data and within the framework of and in accordance with the principles set forth in this privacy policy.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Underbaraclara samlar in och sparar de personuppgifter som du sjÀlv har uppgett till oss i bloggens kommentarsfÀlt, vid registrering av Underbaraclaras epostutskick, deltagande i konsumenttÀvlingar, enkÀtundersökningar, vid bokning och fakturahantering av kommersiella samarbeten, praktikplatsansökningar eller annan information som du lÀmnar till oss i korrespondans via mail eller i kommentarsfÀltet pÄ bloggen, instagram / FB / Underbaraclaras sociala kanaler.

Genom att sjÀlv frivilligt registrera dina personuppgifter (namn och ev. epost samt URL) i kommentarsfÀltet pÄ Underbaraclara.se samtycker du enligt GDPR till lagring av dessa i bloggens arkiv. All inkommande datakommunikation frÄn kommentarsfÀltet lagras i bloggens arkiv, inklusive IP-adresser och annan metadata. Detta för att vid sÀrskilt allvarliga eller Äterupprepade övertrÀdelser mot Underbaraclaras kommentarsregler kan ett IP-nummer komma att blockeras / spÀrras för fortsatt kommentering. Olagliga inlÀgg kommer att polisanmÀlas och dÄ kan IP-numret vara ett bevismaterial.

Genom att samtycka till Underbaraclaras cookie-policy (medgivande i popup-ruta pÄ bloggen) samtycker du till att affiliatebolagen Underbaraclara samarbetar med samlar in metadata frÄn inkommande och utgÄende trafik pÄ Underbaraclara.se;

– IPaddress

– Datum och tid för trafik och transaktioner

– Tidszon frĂ„n Greenwich Mean Time (GMT)

– Content of the request (specific page)

– Access status / HTTP status code

– Quantity of data transferred in each case

– Webbsidan och URL som trafiken kommer frĂ„n

– Browser

– Operativsystem och interface

– SprĂ„k och version av browserns mjukvara

SYFTET MED COOKIES

– Att tillhandahĂ„lla och skrĂ€ddarsy annonsformaten till Underbaraclaras annonsörer

-Övervaka och analysera trafik och statistik frĂ„n bloggen

– FörbĂ€ttra innehĂ„llet och öka Underbaraclaras funktionalitet och anvĂ€ndarvĂ€nlighet

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

NÀr du besöker Underbaraclaras webbplatser eller sociala nÀtverk kan du bli lÀnkad till andra webbplatser dÀr personuppgifterna som samlas in ligger utanför vÄr kontroll. Den andra webbplatsens policy gÀller för de personuppgifter som erhÄllits frÄn dig pÄ den webbplatsen.

English translation – Collection of personal data

Underbaraclara collects and saves the personal information that you have provided to us in the blog’s comments field, when sending Underbaraclara email messages, participating in consumer contests, surveys, bookings and invoice handling of commercial collaborations, internship applications or other information you provide to us in correspondence via mail or in the comment field on the blog, instagram / FB / Underbaraclara social channels.

By voluntarily registering your personal information (name and e-mail as well as URL) in the comments field on Underbaraclara.se, you agree, according to GDPR, to the storage of these in the archive of the blog until further. All incoming data communication from the comment field is stored in the blog’s archive, including IP addresses and other metadata. This is because in case of serious or repeated violations of Underbaraclara’s commentary rules, an IP number may be blocked / blocked for further comment. Illegal posts will be reported to police and then the IP number can be a proof.

By accepting Underbaraclaras cookiepolicy (pop-up concent) you have allowed The Affiliate companies Underbaraclara collaborates with to collect metadata from incoming and outgoing traffic on Underbaraclara.se;

– IPaddress

– Date and time of the enquiry

– Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)

– Content of the request (specific page)

– Access status / HTTP status code

– Quantity of data transferred in each case

– The website from which the request comes

– Browser

– Operating system and its interface

– Language and version of the browser software

PURPOSE OF COOKIES

Providing and tailoring our service to Underbaraclaras advertisers

Monitor and analyze traffic and statistics from the blog

Improve content and increase our service’s functionality and user-friendliness

LINKS TO OTHER SITES

When visiting Underbaraclaras websites or social networks you may be directed to other websites where the personal data collected is outside of our control. The policy of the other website will apply for the personal data obtained from you on that website.

3. INFORMATION FRÅN ANDRA KÄLLOR

För de företag och privatpersoner som bedriver enskild firma som samarbetar med Underbaraclara AB kan vi komma att erhÄlla eller samla in kompletterande information om dig eller ditt företag frÄn tredje part, sÄsom sÀljarföretag och dataleverantörer och lÀgga till den i vÄr information om dig. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information frÄn kreditupplysningsföretag i den utstrÀckning det Àr tillÄtet enligt lag.

English translation – Information from other sources

For the companies and individuals who engage in an individual company that cooperates with Underbaraclara AB, we may obtain or collect additional information about you or your third-party company, such as sales companies and data providers, and add it to our information about you. This may include credit information and other information from credit reporting companies to the extent permitted by law.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Underbaraclara lÀmnar inte ut dina personuppgifter eller din epostadress till tredje man för marknadsföringsÀndamÄl utan ditt uttryckliga samtycke. LÀs mer om vÄr cookiepolicy hÀr.

English translation – Use of personal data for marketing purposes

Underbaraclara does not sell or disclose your personal information or email address to third parties for promotional purposes without your consent. Read more about our cookie policy here.

5. AVSLUTA ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Om du vill radera en specifik kommentar du tidigare skrivit pĂ„ Underbaraclara.se eller den information som ev. finns lagrad om dig kan du kontakta oss via mail. Om du vill avsluta din prenumeration pĂ„ Underbaraclaras nyhetsbrev gör du det genom att klicka pĂ„ ”Avsluta prenumeration” lĂ€ngst ner i nĂ„got av vĂ„ra nyhetsbrev. LĂ€s mer om hur du kan avregistrera dig frĂ„n cookies hĂ€r.

English translation – Terminate the use of personal data for marketing purposes

If you want to delete a specific comment you previously wrote on Underbaraclara.se or the information as ev. If you are stored, you can contact us by email. If you want to unsubscribe from the Underbaraclaras newsletter, click on ”End Subscription” at the bottom of any of our newsletters. Read more about how you can block cookies on your computer here.

6. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

– Underleverantörer som hjĂ€lper oss att bedriva verksamheten (sĂ„som, men inte begrĂ€nsat till; affiliateprovision, annonshantering, bokföringsarbete, fakturaindrivning, och drift av webbplatsen, hosting etc).

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra övertrĂ€delser som kan framgĂ„ vid kreditupplysning. Detta sker i sĂ„ fall i den utstrĂ€ckning det tillĂ„ts enligt lag.

– Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frĂ„gor i samband med en brottsutredning. I sĂ„dant fall kommer vi, i den utstrĂ€ckning det Ă€r tillĂ„tet enligt tillĂ€mplig lag, att lĂ€mna ut sĂ„dan information som Ă€r relevant och nödvĂ€ndig för utredningen.

English translation – Sharing of personal data

In the following cases, Underbaraclara may share your personal information with:

– Subcontractors that help us conduct the business (such as, but not limited to, affiliatecompanies, advertising/banners, accounting, billing, and website operation, hosting, etc.).

– Credit reporting companies for which we can report information about missing payments, or other violations that may appear in credit reporting. If so, this will be done to the extent permitted by law.

– Supervisory authority, police authority, or other competent third party, to answer questions in connection with a criminal investigation. In this case, to the extent permitted by applicable law, we will disclose such information as is relevant and necessary for the investigation.

7. SKYDD & SÄKERHETSÅTGÄRDER KRING PERSONUPPGIFTER

Vi sparar och behandlar i huvudsak personuppgifter (namn och epostadress) via

– Underbaraclaras bloggplattform.

– De nyhetsutskick som görs via Mailchimp lagras i deras databas

– All faktureringshantering sker via Grant Thornton Sweden AB samt det vid tiden aktuella epostprogram som anvĂ€nds.

– De Affiliate marketing företag som Underbaraclara samarbetar med Ă€r ProAd Sweden AB.

Dessa underleverantörer bistÄr med relevant skydd och sÀkerhetsÄtgÀrder för dataintrÄng.

English translation – Protection and security measures concerning personal data

We mainly store and process personal data (name and email address) via

– Underbaraclara’s blog platform.

– The news releases made by Mailchimp are stored in their database

– All billing management is done via Grant Thornton Sweden AB as well as the currently used email program used.

– The Affiliate marketing companies that Underbaraclara collaborates with are ProAd Sweden AB.

These subcontractors assist Underbaraclara with relevant data protection protection and security measures.

8. DINA RÄTTIGHETER

Med förbehÄll för de begrÀnsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES kan du kontakta oss om du vill tillÀmpa nÄgon eller nÄgra av dina rÀttigheter kring personuppgiftshantering.

Denna policy gÀller fr.o.m. den 25 maj 2018 och Àr giltig tillsvidare.

English translation – Your rights

Subject to the limitations of data protection legislation in the EES, you may contact us if you wish to apply any or all of your rights regarding personal data management.

This policy applies to on May 25, 2018 and is valid at last.

Sök pÄ underbaraclaras.se

KundtjÀnst

Har du frÄgor kring din order eller nÄgot annat som berör min butik, vÀnligen hör av dig till:

Eller anvÀnd formulÀret nedan.