Jag tycker mycket om den här månaden men sedan mamma dog (hon gick bort den 25 januari för sju år sedan) har den försetts med ett vemodigt stråk. I slutet av januari undrar jag alltid varför jag är så trött och varför jag känner mig nedstämd. Sedan minns jag varför och det känns plötsligt så självklart att jag ska känna just så här just nu. Och att de är ok.