Bixa är en av mina äldsta återkommande samarbetspartners här på bloggen. Sedan fyra år tillbaka samarbetar vi och det är jag väldigt stolt över. Bixias idé är nämligen att främja och stötta småskaliga producenter av förnyelsebar energi från sol, vind och vatten. Bixia har länge arbetat för att ställa om elförsörjningen till förnybart och är det elbolag i Sverige som köper in störst andel el från lokala producenter.

År 2008 instiftade Bixia en miljöfond som stöttar konkreta projekt för att öka den närproducerade förnybara elen. Vad alla kanske inte vet är att de också har ett pris som de delar ut – Bixias Klimathjälte – där vinnaren får ta del av 250 000 kronor som ett stöd och uppmuntran för ett fortsatt inspirerande arbete.

Vinnare förra året var bönderna Christian och Johanna Dahlqvist som är pionjärer i Sverige inom regenerativt jordbruk – som kortfattat går ut på att bygga upp jordhälsan för att skapa möjligheter för kolinlagring och därmed minska koldioxiden i atmosfären. Och som ni ser har Bixia från förra året höjt prissumman rejält!

Nu söker Bixia nya pristagare och vill ha hjälp av oss för att få in nomineringar! Den nominerade kan vara en enskild person, ett företag, förening, lärare eller kanske skolklassen som du tycker gör skillnad för klimatet.

Jag kan på rak arm komma på flera stycken som jag skulle vilja nominera. Kanske föreningen Klimatklubben med sitt viktiga arbete för att sprida kunskap och opinion kring klimatfrågor. Eller företaget Gårdsfisk som odlar fisk på land för att minska övergödningen i haven och samtidigt skapa miljövänligt gödsel till jordbruken.

Kanske känner du till någon skola i din när närhet som gjort förändringar för att minska matsvinnet – eller någonting innovativt som din arbetsplats förändrat för att ha en positiv inverkan på miljön? Lämna gärna din nominering hos Bixia!