Vad jag hatar när jobb tar så mycket energi att jag inte orkar träffa vänner. Att så många mail ska skrivas att  jag glömmer att svara på mina bästa vänners sms. Att så många viktiga jobbbeslut ska fattas att jag inte förmår fatta ett enkelt beslut om att ses och fika. Jag är sämst i världshistorien på att hålla kontakten även utan dessa distraktioner. Och ju tröttare och deppigare jag blir desto mer drar jag mig undan. Det är en ond cirkel. För ju sämre man mår desto mer behöver man ju sina vänner! Ibland tror jag att den kunskapen behöver bankas in med våld för att fastna i mig.

 

Jag ska banne mig göra detta till en socialare sommar. Kliva ur den onda cirkeln. Det får blir ett midsommarlöfte från mig. Ni som läser får hålla mig ansvarig om det inte infrias.