Flera har frågat om de fina växterna som syntes i min mormorsrabatt i första avsnittet av Claras Gård. Jag har faktiskt en ritning med alla sorter uppskrivna, som jag gärna delar med mig av. Rabatten är åtta meter lång och två meter djup så det gick åt rätt så många växter. Min önskan var att få en rabatt med klassiska mormorsblommor, så som rosor, flox, astilbe och löjtnantshjärtan. En rabatt som passar tidsmässigt med vårt trettiotalshus.

Eftersom Gunnel Carlson bor utanför Malmö och inte är så van att anlägga rabatter så här långt norrut så tog hon lite hjälp med sortvalen. Hanskogs plantskola i Umeå gjorde den utmärkta skissen med växter som passar på den här platsen, i zon 5/6 där jag bor. Som ni ser så satte vi växterna ganska tätt så om några år kommer jag få dela på perennerna – men det tycker jag bara är bra för på det viset har jag ju en egen liten “plantskola” på tomten – som jag kan hämta växter ifrån.

Gunnel sa något som jag tog fasta på och det är att perenner ofta trivs bättre i norra Sverige än i södra. Då snön ger ett skyddande täcke och nätterna är kortare om sommaren. Det kan vara en fin sak att tänka på som norrlänning – då man lätt blir lite misslynt över allt som inte går att odla så här långt norrut…