• Annonssamarbete Bixia •

El med sunt bondförnuft

Att byta till förnyelsebar el är en av de viktigaste insatser man som privatperson kan göra för klimatet. Vi måste alla använda el i vår vardag – så då kan vi ju lika gärna välja att köpa den från ett vettigt elbolag! Idag finns bara en viss mängd förnybar el och egentligen bara två sätt att se till att den räcker till alla. Det ena är att förändra våra elvanor så att vi använder mindre el. Det andra sättet är att producera mer förnybar el.  Båda insatserna är viktiga!

Bixia är elbolaget som samarbetar med lokala elproducenter – vanliga människor som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård, eller som har satt upp solpaneler på taket. Inte sällan jordbrukare som på det sättet får ytterligare en välbehövlig inkomstkälla på sin gård.

Det Bixia gör annorlunda är att köpa in el direkt från producenterna utan mellanhänder. Och avtalet Bixia Nära gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Bixia Nära innebär att kunderna är med och stöttar produktionen, då 10 kronor av det man betalar för elen varje månad går direkt tillbaka till de lokala producenterna i ens närområde. Så att de kan fortsätta utbyggnaden av mer förnybar el.

Det tycker jag är väldigt vettigt! Precis som man kan köpa potatis och mejeriprodukter från sina lokala bönder kan man köpa sin el från granngården –  hellre än grannlandet. El med bondförnuft helt enkelt! Läs mer på Bixia.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 kommentarer på “El med sunt bondförnuft”

 1. Tyvärr så är det inte särskilt miljövänligt med småskalig vattenkraft. De småskaliga kraftverken dras med samma miljöproblem som de stora; de innebär vandringshinder för fisk och annan fauna, de hindrar näringsströmmarna med sina dammar, bottenfaunan tar stryk såväl ovan som nedan dammarna. Avvägningen mellan negativ påverkan på biologisk mångfald och nyttan med den lilla förnybara energi de ger gör att deras existens är svår att motivera. Viktiga för energiproduktionen och regleringen av elnätet är de storskaliga kraftverken, inte de små. Av de cirka 1 900 småskaliga vattenkraftverk som finns i Sverige, står de 1 030 minsta för en försvinnande liten del av vattenkraftsenergin. De har en installerad effekt på mindre än 125 kW/styck, är egentligen hobbyprojekt, och ger tillsammans totalt mindre än 0,5 TWh energi och ligger på problemsidan vad gäller nätregleringen.

  Så om Bixia verkligen vill vara miljövänliga ska de satsa på hållbar vattenkraft i större, redan påverkade vatten och med miljöåtgärder som omlöp för vandrande fisk och liknande.

  1. Kicki tack för att du så fint satte ord på vad jag tänkte också! Det är så viktigt att detta lyfts fram! Ett litet kraftverk som tjänar in ca 10 tusen kr om året kan vara helt förödande för vattenlevande arter inom flera km radie. Sverige och norden sitter på en stor del av Europas vattenreserver och har därmed ett stort och viktigt ansvar. Som det ser ut idag är vi låångt ifrån att nå god ekologisk status i våra vattendrag. Vill Bixia verkligen imponera med miljövänlighet kan de till exempel kika på konkurrenten Tranås Energi, elbolaget som rekommenderas av Älvräddarna och se hur de jobbar med vattenfrågor.

  2. Hej Kicki!

   Självklart är den biologiska mångfalden viktig och är något som vi jobbar för och även försöker hjälpa de som bygger om och renoverar sina vattenkraftsverk med faunapassager mm. Vi samarbetar även med Svensk Vattenkraftförening som har detta högt upp på sin agenda och som verkar för att vattenkraften ska vara en sund och ekologiskt hållbar elproduktion.

   De flesta av de småskaliga vattenkraftverken är redan befintliga och har funnits där i många år, och även om de inte utgör en jättestor del av den totala elproduktion så är allt tillskott av förnybar el viktig för att man ska slippa köpa kolkraft från Tyskland till exempel. Hellre el från granngården än grannlandet =).
   Och som det är idag räcker ju inte den förnybara elen till alla.

   Något man inte får glömma heller är att de flesta småskaliga kraftverk är landsbygdsföretag där ägarna ofta bor vid anläggningen, och man räknar man med att dessa även bidrar till ca 4 000 arbetstillfällen.