Jag har alltid förutsatt att människor blir bättre med åren. Visare, vettigare och mer medkännande. Men sedan blev jag vuxen och upptäckte att det ju precis lika gärna kan bli tvärtom.

Hos mina närmsta vänner tycker jag mig se hur livet har präglat dem på ett vackert sätt. De har gått från barnsligt tvärsäkra till vist ödmjuka i svåra frågor. Samtidigt är deras inre kompass vara tydligare än någonsin. Jag blir glad när jag ser förädlingen de genomgår och glad att få uppleva den på nära håll. Men jag ser också människor som går i motsatt riktning. De som inte blomstrat under åren vi känt varandra – utan snarare blivit inkrökta. Kanske är man senior på sin arbetsplats – men istället för att vara trygg och generös känner man sig hotad av yngre förmågor. Istället för att hjälpa andra håller man dem tillbaka genom härskartekniker och maktspel. Och istället för att vara nyfiken på vad andra vet vill man bara berätta vad man själv känner till. Livet har inte gjort en mjuk och avslipad i kanterna – istället har man blivit hård, fyrkantig och vass. Man tror sig veta hur allting är.

Ibland utvecklas människor så här på grund av svåra, obearbetade händelser. Men förvånansvärt ofta verkar det ske av själva livet. Av att man bara låtit dagarna gå utan att reflektera över vem man vill vara. Hur man kan leva ett gott liv – inte främst i andras ögon – utan inuti sig själv.

Jag tänker jättemycket på vad det egentligen innebär att vara fullvuxen. Och på hur jag ska kunna bli bättre med åren. Jag känner mig klokare nu än för tio år sedan. Men hur vet jag att det verkligen är så? Tänk om det går tio år till och det visar sig att jag istället för mjuk och avslipad blivit vass och hård. Hur vet jag? Kommer jag ens att märka det?

När jag funderar på vilka människor som blir bättre med åren. Ja, då tycker jag mig se vissa gemensamma drag.

Självinsikt. Att se sina egna brister och tillkortakommanden.

Ödmjukhet. Inför att man inte vet eller förstår allting.

Nyfikenhet. På hur andra ser på livet, tänker och tycker.

Minnet. Av sig själv i andra åldrar, av gamla kriser och utmaningar.

Hopp och tilltro. Till andra människors goda vilja och stora förmåga.

Jag vill försöka röra mig i den riktningen.