b-100.jpg

Det har varit kallt och fint här ett par dagar nu.

b-117.jpg

Då är det flott att sparka. Så det så. Men kanske inte på den som ligger