Och då får man tänka om. I februari började jag med bannerreklam på bloggen. Förhoppningen var att med inkomsterna från dessa banners kunna frigöra mer tid att lägga på bloggen. Men nu har jag provat i ett halvår och konstaterat att de inte frigjorde mer arbetstid att lägga på bloggen. Jag lyckades däremot hitta den tiden på andra sätt. Som ni märker har jag ju en sällan skådad bloggenergi den här hösten. Och om jag kan ha det utan de tänkta inkomsterna från bannerannonserna. Då är det inte värt det med den reklamen för mig. Då är det mer värt att få ha ett blogg fri från programmatiska bannerannonser.

Många av er har varit tålmodiga. Några har varit irriterade. Kanske tänkte du inte på den alls – eller så är du en av dem som redan hunnit märka och njuta av att den är borta? Skönt!

Jag är glad för att jag testade och glad för att jag slutade. Nu vet ni hur landet ligger i alla fall.