Jag har sett många dela denna instapost av @jessicahallback senaste dagarna. Och även om jag håller med i sak så tycker jag att det är viktigt att förstå en grej. Nämligen att du inte behöver rösta för de som har de svårast av någon slags medkänsla. Du kan också göra det av egoism.

Du behöver inte bry dig om någon annan än dig själv när du röstar för samhällets svagaste och mest utsatta. Eftersom all forskning visar att samhällen med mindre klassklyftor och färre fattiga är tryggare, bättre samhällen för alla. Även för den som själv har gott om pengar.

När ett samhälle inte tar hand om de svagaste står det samhället dyrt. Och det är dyrt för den enskilda personen som ska köpa sig trygghet i ett sådant samhälle. Som ska söka privat vård, gå på rätt friskolor, ha privata försäkringar och bo i rätt områden (eller till och med gated communitys) för att kunna känna sig trygga. Ett samhället där inte alla har möjligheten till ett bra liv är ett samhälle som till slut inte ger frihet och trygghet för någon.

Så rösta gärna med samhällets mest utsatta i åtanke. Men har du det gott ställt och vill rösta för din egen fina framtid – ja då kan du med fördel rösta på samma sätt. Allt hänger ihop. Vi blir aldrig starkare än vår svagaste länk.