Jag är inte den som tycker att vegetarisk mat måste vara en kopia av “vanlig” mat. Vegetarisk mat får gärna vara något helt annat.

Men ibland är det ju faktiskt det där vanliga, vardagliga man söker efter. Särskilt när det är barnen man försöker göra mätta och glada. Som vegetariska köttbullar som till smaken liknar kött – eller en pytt i panna där man inte ens märker att “köttet” i själva verket är vegetariskt. I min familj får en sådan pytt högsta betyg.

Felix har precis lanserat sin vegetariska Krögarpytt. Som smakar förvillande likt köttvarianten men med 70% lägre klimatavtryck! För mig är det en no-brainer vad jag kommer välja i frysdisken framöver. När det är så mycket enklare att göra ett miljömässigt bra val utan att någon i familjen knorrar – ja då är det ju bara att köra!

Idag tycker 8 av 10 svenskar att det är svårt att veta just vad som är klimatsmart mat. Och eftersom maten står för 30% av vår miljöpåverkan är det viktigt att vi ökar våra kunskaper. Därför är det så bra att Felix nu redovisar sina produkters klimatavtryck och dessutom sätter de siffrorna i en kontext. 

Deras mest klimatsmarta produkter har symbolen ”Lågt Klimatavtryck” som visar att produktens klimatavtryck är mindre än hälften jämfört med dagens snitt för mat och därmed ligger i linje med FN’s klimatmål. Det ska vara lätt att göra rätt.

Felix har också tagit fram en digital Klimatbutik där du genom att registrera din veckohandling kan se om den lever upp till FNs klimatmål om att halvera livsmedelsutsläppen. Dessutom kan du lära dig mer om vilka matvaror som har högt respektive lågt klimatavtryck.